Általános szerződési feltételek 

itt letölthető PDF formában 


Online szerződéskötési feltételek
Sövény, dísznövény és kellékei megrendelésére, és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások igénybevételére . ( Sövény assistance, Profi Tudáskertészeti szaktanácsadó rendszer )
A szerződés létrejötte
A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.soveny.com, www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu,
www.aronia-hu.hu, www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu, portálon végrehajtott megrendelést
követően Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte
és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
Az online szerződéskötésre vonatkozó - az Általános Szerződési Feltételektől eltérő - rendelkezéseket
jelen dokumentum tartalmazza.
Szerződő felek :
Szolgáltató (kereskedő)
Csodasövény Kft
Székhely:
8360 Keszthely, Kinizsi u.66.
Telephely
8394. Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Mobil tel.: 06 70 324-57-22
Adószám: 11358060-2-20
A Zala Megyei Cégbíróság által kibocsátott
cégjegyzék szám: 20-09-063009
Működés kezdete : 1996. 12. 19
E-mail: info@csodasoveny.hu
Fogyasztói kifogás esetén:
Elektronikusan:
E-mail: panasz@csodasoveny.hu
06 70/324-57-22
0683 340-536
Személyesen:
Keszthely Kinizsi u.66
Értékesítő weboldalak:
www.soveny.com, www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu, www.aronia-hu.hu,
www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu,
Igénybevevő:
Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a a fenti
weboldalakon felkínált termékeket vagy szolgáltatást megrendeli.
A szerződéskötés LÉPÉSEI :
A jelen online (elektronikus úton, távollévők között történő) szerződéskötési feltételek elfogadása.
Az űrlap, mint igénybejelentés kitöltése.
Adatainak ellenőrzése és jóváhagyása.
A megrendelési szándék regisztrációjának visszaigazolása.
48 órán belül személyes,telefonon történő elrendelési visszaigazolás.
FONTOS! A megrendelési szándék személyes (telefonon)visszaigazolásának elmaradása esetén
nem tekinthető szerződésnek, így abból származóan a felek számára kötelezettség nem képződi.
Mivel élő növények a szerződés tárgyai, így elengedhetetlennek tartjuk a személyes
(telefonos)egyeztetést.
Az online szerződéskötési feltételek elfogadása:
Kérjük, hogy mielőtt a megrendelő űrlapot kitölti, tájékozódjon szolgáltatásaink igénybevételének
feltételeiről a fenti internetes oldalakon, valamint olvassa el az online szerződéskötésre vonatkozó
feltételeinket! Az online szerződés csak akkor jön létre, ha Ön az online szerződéskötésre vonatkozó
szabályokat elfogadja, és ezt a megrendelő űrlapon található négyzet bejelölésével számunkra
visszaigazolja. Ha Ön nem fogadja el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeket, a megadott
elérhetőségeinken keresztül, más módon is megteheti megrendelését.
A megrendelés leadásakor a fenti weboldalaink által generált automatikus email üzenetet kap, ami
azonban nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és a
szolgáltató felé történt továbbítását nyugtázza.
Az igénylés kitöltése
Az igénylés az online szerződéskötést elősegítő felületen az igényelt termék(ek) kiválasztásával, az
online szerződési feltételek elfogadásával és az űrlap, mint igénybejelentés kitöltésével történik. Az
űrlap kitöltése során saját személyes adatait (nem természetes személy esetében a nem természetes
személyek esetében szükséges adatokat) adja meg. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos kitöltésére!A
kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre
vonatkozóan.
Igénylés adatainak ellenőrzése és jóváhagyása
Az űrlap kitöltése után Önnek módjában áll a kitöltött adatokat megnézni, ellenőrizni, az esetleges
elírásokat javítani. Az elküldést követően még módja van javítani a következő megerősítő oldalon is..
A jóváhagyást követően az igénybejelentés elektronikus úton történő továbbítása megtörténik a
Szolgáltatóhoz. A megerősítés kizárólag az igénybejelentés Szolgáltató általi érkeztetését igazolja,
nem jelenti az igénybejelentés tartalmának elfogadását. Ennek módosítására is van lehetősége a
rendelés módosítása menüpontban.
Visszaigazolás
A Szolgáltató az Ön által kezdeményezett igénybejelentést befogadja és igénybejelentéséhez egy
iktatószámot rendel. Szolgáltató az igénybejelentés beérkezését az online szerződéskötési felületen
való megerősítést követően haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás az igénybejelentésben
megadott és megeresített adatok mellett tartalmazza ,a telepítéssel és előkészítéssel kapcsolatos
hasznos információk linkjét, továbbá az igény módosításának linkjét is. Valamint felhívja a figyelmet
az elállás kockázat és következmény mentességére.
A SZERZODÉS ALAKJA ÉS LÉTREJÖTTÉNEK IDOPONTJA:
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban
megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. Az űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére
megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi
visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a
Szolgáltató az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az
adásvétel lehetőségét megeresítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak
Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind
a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik.
Hatálybalépés:
A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Csodasövény kft a szállítás napját a megrendelő
számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.
A termékszámlát a Csodasövény Kft (8360. Keszthely, Kinizsi u.66 ) állítja ki.
A SZERZODÉSTOL VALÓ ELÁLLÁSI JOG ÉS A SZERZODÉS
MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az igénybevevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól
elállni. Ez esetben az elállás okán az igénybevevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást
jelezheti e-mailen, írásban,telefonon.
A vevő az áru átvételét követő 10 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. A vevő elállása esetén a Csodasövény Kft az áru ellenértékét haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
KIFOGÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Ha a vásárlónak a vásárlással kapcsolatban reklamációja van a Szolgáltató ügyfélszolgálatához
fordulhat.
Az ügyfélszolgálat postacíme:Csodasövény kft. 8360 Keszthely Kinizsi u.66
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 70/324-57--22
E-mail: panasz@csodasoveny.hu
További információk, illetve az ÁSZF elérhetősége
FELÜGYELETI HATÓSÁGOK A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos vita esetén az igénybevevő jogosult
a vita rendezése érdekében a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz, a Hírközlési Fogyasztói Jogok
Képviselőjéhez, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez illetve bírósághoz fordulni.
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
Az elektronikus úton kötött szerződésekre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Az előrendelés dologi menete:
Feladása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a fenti webcímeken, illetve e-mailen,
levélben. A telefonon és faxon leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni, mivel azok
rögzítését, megérkezését nem tudjuk 100%-ig garantálni.
A megrendeléskor a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére
az itt közölt feltételek érvényesek.
Telefonszám megadása - lehetőség szerint mobil - kötelező, és ajánlott élő szám megadása az
esetleges problémák gyors tisztázása érdekében!
Az árak oldalon feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai
hiba miatt téves ár jelenik meg az oldalon, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy email-ben)
megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.
Igényének megérkezését követően 48 órán belül telefonon megeresítjük, pontosítjuk megrendelését.
Kiszállítás előtt ismételten pontosítjuk rendelését,ill. jelezzük a szállítás várható napját. Az áru
ellenértékét a futárszolgálatnál készpénzben kell kiegyenlítenie.
Jogi Nyilatkozat:
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk,
képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzoi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései értelmében védelem alatt állnak .
Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatokat, dokumentumokat, információkat, képeket,
ábrákat, és grafikákat a saját személyes használattól eltérő célra kizárólag a Csodasövény Kft.
előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni,
reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
Szállítási és fizetési feltételek
A kiválasztott és megrendelt termékeket -a dolog természetéből adódóan - szezonálisa( tavasszal
"február-július", ősszel "szeptember-november " szállítjuk. Az elektronikus megrendelését követően
48 órán belül telefonon ismételten visszaegyeztetjük megrendelését. A szállítási ciklust megelőzően
ismételten jelentkezünk telefonon, amikor lepontosítjuk a kiszállítás idejét.
Szállítási módok:
A csomagolási és a szállítási költség Önt terheli, melynek mértékét az áraink oldal naprakészen
tartalmazza.
Fizetési módok:
Készpénz, utánvét:
Fizetés az áru átvételekor készpénzben. A fizetést Ön a szállítónál intézi.
Elállás:
A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez
esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen,
írásban.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. Ezt
mi 10 napra emeltük.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. A vevő elállása esetén a Csodasövény Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
Az elektronikus megrendelését követően hamarosan e-mailben visszaigazolást kap rendelésének
fogadásáról. Ez a visszaigazolás azt nyugtázza, hogy megrendelése eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Ezt
követően munkatársunk telefonon tájékoztatja Önt rendelése teljesítésével kapcsolatban.
TÖRVÉNYI SZÁMONKÉRHETOSÉG
Idézet a fogyasztóvédelem oldaláról:
"
Vásárlás az Interneten
Internetes vásárlás során az eladónak világosan, egyértelműen, jól érthetően tájékoztatnia kell a
vásárlót: A rendelés elkészítésének különböző technikai lépéseiről,A közölt adatok tárolásáról,A
rendelés során használható nyelvről. Valamint lehetővé kell tennie a rendelés adatainak javítását,
még a rendelés elindítása (feladása) előtt.
Az on-line szolgáltatást nyújtónak indokolatlan késedelem nélkül, elektronikus úton vissza kell
igazolnia a rendelés továbbítását. Az ár megjelölésénél minimális követelmény a hozzáadottérték-adó
(ÁFA), valamint a kiszállítás költségeinek egyértelmű és világos feltüntetése. A címkézésre, a szállítási
feltételekre és a termékfelelősségre a vásárló lakóhelye (székhelye) szerinti nemzeti előírások
vonatkoznak. "
Az itt nem szabályozottakra a PTK. idevonatkozó szabályait kell figyelembe venni.
2004.01.01
Csodasövény Kft.
Tóth Katalin sk
Tóth Zoltán sk.

A Csodasövény kft értékesítő weboldalai:
www.soveny.com, www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu, www.aronia-hu.hu,
www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu,

Címek

Személyes növény átvétel: Csodasövény Telep
8394. Alsópáhok,
Keszthelyi út 17.
GPS koordináták:
46.76177 , 17.18200 
Nyitvatartás:
H-P 8-16 
Sz-V  zárva

Levelezési cím:
Csodasövény Kft
8360. Keszthely,
Kinizsi P. u. 66. 

Elérések

Ügyfélszolgálat:
+3670-324-57-22
+3683-340-536
Hétfő-Péntek 8-16

info@csodasoveny.hu

Fogyasztói kifogás esetén:
kifogas@csodasoveny.hu

Fontos linkek

JOGI NYILATKOZAT
ADATKEZELÉSI NYILATKOZATAT
ÁSZF

PANASZKEZELÉS, SZAVATOSSÁG
TÁRHELY SZOLGÁLTATÓAdószám: 11358060-2-20 
Cégjegyzék szám: 20-09-063009